Meriton Spordiklubi sisekorraeeskiri

 SISEKORRAEESKIRI

• Klubiliikmele väljastatav klubi liikmekaart on personaalne. Võta klubisse tulles liikmekaart alati kaasa. Liikmed, kes on tasunud liikmemaksu, kuid kellel ei ole liikmekaarti esitada, peavad tasuma ühekordse tasu. Klubiliige peab vajadusel tõestama oma isikut. Liikmekaardi kadumisest tuleb viivitamatult teavitada klubi vastuvõttu. Klubikaardi kaotamisel maksab uus kaart 5 EUR.
• Alla 16-aastastel lastel on jõusaalis viibimine lubatud üksnes lapsevanema või treeneri järelvalve all.
• Klubis ja treeningsaalides on välisjalanõudes viibimine keelatud.
• Klubis tuleb kanda selleks ettenähtud jalatseid, mis ei määri rühmatreeningute põrandaid.
• Klubi jõusaalis ning aeroobika saalides ei tohi viibida paljajalu ja palja ülakehaga.
• Soovitame eelnevalt rühmatreeningutesse registreerida, sest kohtade arv on piiratud.
• Rühmatreeningutesse koha broneerimine toimub interneti vahendusel broneerimissüsteemi kaudu või kohapeal.
• Spordiklubi sisenedes palun anna teada klienditeenindajale, kas lähed jõusaali, veekeskusesse või rühmatreeningusse.
• Spordiklubis viibides tuleb jälgida, et oma käitumise/tegevusega ei kahjustaks teiste klientide heaolu, s.h osaledes rühmatreeningutes, treenides jõusaalis, viibides riietusruumis või veekeskuses.
• Rühmatreeningutes, jõusaalis ning mattidel treenides tuleb alati kasutada treeningrätikut. Viimase puudumisel saab rätiku rentida veekeskuse vastuvõtust.
• Jõusaali kardioseadmed tuleb puhastada pärast omapoolset kasutamist.
• Kasuta treeningseadmeid heaperemehelikult ja reguleeri neid ettenähtud reeglite järgi. Küsi nõu treenerilt treeningseadmete reguleerimise ja kasutamise kohta.
• Pärast treeningut tuleb kõik spordiklubi kasutaja poolt kasutatud treeningvahendid asetada tagasi nende ettenähtud kohtadele.
• Tundi hilinemine segab teisi osalejaid. Ole täpne trenni jõudmisega.
• Kui Sul on soov tunnist enne tunni lõppu lahkuda, palume sellest treenerit teavitada enne tunni algust.
• Rühmatreeningutel osalejatel palume treeningvahendeid koristada ära alles treeningu lõppedes. Sellise käitumisega austad teisi klubi liikmeid.
• Treeningsaalides viibides hoiduda kaasa võtmast toitu, klaase ning ilma korgita pudeleid.
• Prügi tuleb visata selleks ettenähtud prügikasti.
• Klubi ruumides on keelatud suitsetamine ja alkoholi tarbimine.
• Enne basseini ja sauna kasutamist on kohustuslik järgida kõiki hügieeninõudeid.
• Mobiiltelefoni kasutamine treeningruumides ei ole lubatud. Juhul, kui võtad rühmatreeningusse kaasa mobiili, siis palun vaata, et see oleks trenni tehes hääletul režiimil.
• Klubi ja kolmandate isikute varasse tuleb suhtuma heaperemehelikult. Klubiliige on kohustatud hüvitama klubile ja/või kolmandale isikule tekitatud kahju.
• Klubi ei vastuta väärisesemete kaotsimineku või kahjustumisega kaasnevate kahjude eest.
• Väärisesemeid on võimalik hoida selleks ette nähtud seifis veekeskuse vastuvõtus.
• Klubiliige on teadlik enne spordiklubi külastamist endale sobivatest treeningutest ja mittesobivatest treeningutest, vajadusel konsulteerib spordiklubi treeneritega või oma arstiga. Spordiklubi ei vastuta treeningutel saadud traumade eest ja treeningportsessil klubiliikme tervisliku seisundi eest.
• Klubi kohustub juhendama ja nõustama klubiliikmeid seadmete kasutamisega seonduvates küsimustes ning hoidma seadmeid töökorras. Klubiliige on kohustatud kasutama seadmeid vastavalt nende kasutusotstarbele ja saadud instruktsioonidele. Pärast kardioseadmete kasutamist on klubiliige kohustatud masina enda järel puhastama.
• Juhul kui ilmneb puudusi spordiklubi või treeningvahendite korrashoius, palume esimesel võimalusel sellest teavitada spordiklubi personali.
• Kapi kiibi, hoiukapi ja /või seifi võtme saab spordiklubi külastaja enda kasutusse treeningus viibimise ajaks. Kapi kiibi,hoiukapi ja /või seifi võtme kaotamisel või kasutuskõlbmatuna tagastamisel trahv 20 EUR.
• Loomadega klubiruumides viibimine on keelatud.
• Õnnetuse korral helistada 112. Esmaabivahendid asuvad: I ja II korruse vastuvõtus.
• Klubireeglite rikkumisel on spordiklubil õigus klubiliikme staatus ajutiselt peatada või isegi lõpetada.